Saturation Mask

Met behulp van een kleurverzadigingsmasker kun je de kleuren in een foto een enorme boost geven. Met een wat voor een masker? Lees dit artikel en je zult versteld staan!

Foto boosten

Sommige foto’s zien er wat ‘vlak’ uit. Door de kleurverzadiging te verminderen, trek je de kleuren op en daarmee geef je een boost aan de afbeelding. Maar vaak heeft dat vervelende consequenties omdat alle kleuren van de gehele foto worden versterkt en het eindresultaat er daardoor slecht uit kan komen te zien.

Daar is wel wat aan te doen. Je kunt er namelijk voor zorgen dat alleen kleuren met een bepaalde kleurverzadiging worden versterkt terwijl de andere ‘onaangetast’ blijven. Dat geeft meestal een realistischer beeld.

Vibrance

Maar wacht eens even. In het artikel genaamd ‘Vibrance versus Saturation’ is toch al beschreven hoe je er voor kunt zorgen dat alleen pixels van een bepaalde kleurverzadiging kunnen worden gewijzigd? En dat is toch een hele eenvoudige oplossing?

Dat is zeker waar! Maar door niet Vibrance te laten bepalen welke pixels dit betreft maar door dit zelf te doen, hebben we meer invloed op het eindresultaat. Als het wijzigen van Vibrance je tevreden stelt, dan is dat natuurlijk prima, maar wil je meer, dan is het nodig om verder te lezen.

Kleurverzadiging

Saturation of kleurverzadiging kun je voor dit artikel beschouwen als de mate waarin een kleur (Hue) als verf is opgelost in een pot grijze verf. Hoe hoger het percentage, hoe meer kleur en dus hoe minder grijs er in zit. Bij een percentage van 0% hebben we geen gekleurde verf toegevoegd en hebben we alleen maar grijze verf in de verfpot. Bij een percentage van 100% hebben we alleen gekleurde verf en zit er geen grijze verf in. Alles daar tussen is een mengsel van grijs en de kleur.

Eenvoudig gesteld bevat een 'vlakke foto' gebieden waarvan de kleuren relatief teveel grijs bevatten. Verander je dit, dan wordt de foto levendiger. Willen we de kleuren ‘boosten’ dan verlagen we in verhouding het grijsdeel van deze kleuren. Je zou ook kunnen zeggen dat we er dan meer kleur door mengen, dat komt immers op hetzelfde neer. Maar zoals hierboven beschreven gaat dit soms mis. Sommige kleuren kunnen immers beter blijven zoals ze zijn. 

Welke wel en welke niet?

Om de kleuren in de foto een ‘boost’ te geven, nemen we dus de kleur en verhogen het kleurgehalte zodat er wat minder grijs in zit. We hebben al gezien dat het zinvol kan zijn dit alleen voor bepaalde kleuren te doen, andere kunnen we beter laten zoals ze zijn.

Bedenk je dit als je wilt weten waarom dit zo is: wanneer je een aantal gekleurde objecten in de schaduw bekijkt, dan lijken ze qua kleur sterk op elkaar. Hoe meer licht er op valt, hoe meer verschil je zult zien. Dit komt omdat de kleuren door het licht sprankelender worden en daardoor uitgesprokener (levendiger).

Zouden we de kleuren in de schemer versterken, dan voelt dat niet natuurlijk aan. Ze horen daar nu eenmaal wat dichter bij elkaar te liggen. Door de kleuren in de zon wel te versterken maar die in de schaduw niet, wordt de foto minder vlak, maar blijft het realisme behouden. Zouden we de kleuren in de schaduw ook versterken, dan verliezen we de geloofwaardigheid.

Dit leert ons dat je de kleuren die al over een bepaalde mate van kleuring (saturatie) beschikken, wel kunt aanpassen maar dat je kleuren die dat minder hebben, beter maar kunt laten zoals ze zijn wil je realistische foto’s blijven houden.

Hiernaast

Afb 1 is een foto die ik gemaakt heb op Rhodos. Dit is een lastige foto hiervoor omdat hier niet echt sprake is van schaduw of schemer. Maar we houden wel van uitdagingen!

Je kunt er voor kiezen om een dergelijke foto in zijn geheel wat op te krikken. Laten we proberen hem eens wat te boosten. Dat dit nodig is, is duidelijk. Kijk maar eens naar de sinaasappelen in de boom en kijk eens naar de lucht. Dat ziet er allemaal niet zo goed uit.

We kunnen de foto inlezen en met behulp van “Camera Raw” de Saturation (kleurverzadiging) wat omhoog brengen. Doe je dit dan heeft dit effect op alle kleuren waardoor we afb 2 krijgen. De vruchten en de bloemen worden hierdoor meer gekleurd, maar de tegels worden blauwer en sommige bloemen zijn zelfs onnatuurlijk gekleurd. Dit verbetert de foto dus niet echt. Het gaat er zelfs onrealistisch gekleurd door uitzien.

Laten we nu proberen Vibrance te gebruiken. Dit versterkt immers pixels met een hoge kleurverzadiging meer dan pixels met een lage kleurverzadiging. Door de foto opnieuw in “Camera Raw” in te lezen en nu Vibrance te gebruiken, krijgen we afb 3. Al een stuk beter dan de vorige poging (afb 2) maar het zou fijn zijn als we hier toch nog net even iets meer invloed op kunnen krijgen zodat we bepaalde zaken meer kunnen boosten dan andere.

Eerst iets over HSB/HSL

Bij een van de eerste versies van Photoshop had je de mogelijkheid om in HSB of in HSL mode te werken. Zoals te zien is in de Color Picker, kun je met Photoshop met kleuren werken alsof het een combinatie is van kleur (Hue), kleurverzadiging (Saturation) en helderheid (Brightness). Wanneer je werkt in de HSL mode, dan werk je in een zogenaamde Hue-Saturation-Lightness-mode. 

Er bestaat ook iets als werken in HSB mode (hue, saturation, brightness). Het grote verschil tussen HSB en HSL is dat bij HSL lijkt op het mengen van verf en dat daarbij de “lightness” wordt bepaald door de hoeveelheid wit en zwart dat aan de verf wordt toegevoegd om de kleur lichter of donkerder te maken. Bij HSB gaat het erom hoe een kleur er uit komt te zien als er met een bepaalde hoeveelheid licht op wordt geschenen.

Gewoon twee andere manieren dus om kleuren te beschrijven zoals je dat met RGB ook doet. Adobe verwijderde deze keuze van werken al meer dan twintig jaar geleden uit Photoshop, RGB werd de standaard. Maar het kwam wel terug als een filter, te vinden onder Filter > Other > HSB/HSL.

Werken met Channels

Een RGB afbeelding bestaat uit Rood, Groen en Blauw. Wanneer je een RGB afbeelding in Photoshop hebt ingelezen, kun je deze kleuren los terugvinden als lagen, genoemd channels. Deze zijn te vinden onder de tab met dezelfde naam.

Standaard staat van deze channels de RGB laag geselecteerd zodat je de combinaties van al deze elementaire kleuren kunt zien. Onder de RGB channel kun je echter ook op alleen de rode, groene of blauwe channel klikken waardoor je alleen die delen in grijs zult zien die deze kleur bevatten.

Door Ctrl ingedrukt te houden en op een van deze lagen te klikken, krijg je een selectie van alles wat die kleur bevat. Die selectie zou je bijvoorbeeld kunnen gebruiken om een masker van alle blauwe kleuren mee te kunnen maken en die te gebruiken om die kleur te veranderen.

Met HSB/HSL filter

Laat je de HSB/HSL filter los op een RGB afbeelding, dan zal het deze afbeelding als het ware ontleden naar de HSB of HSL ‘waarden’. En dit doet het door de channels daar op aan te passen. Hebben we gekozen voor HSB, dan zal de rode channel worden gebruikt voor waarden van Hue, de groene voor de Saturation en de blauwe voor Brightness. Hadden we gekozen in het filter voor HSL, dan bleven de eerste twee gelijk maar zou de blauwe channel voor Lightness worden gebruikt.

Het is ons te doen om de Saturation en dus zou je kunnen denken dat het niet uitmaakt of we voor HSB of HSL zouden kiezen. Toch is dat niet helemaal waar. Als je heel veel licht op een gekleurd vlak afstuurt, dan ziet het er lichtgekleurd uit. Je ziet dan bijvoorbeeld lichtblauw. Dat is het geval wanneer je de hoogste waarde voor Brightness bij HSB gebruikt.

Maar wanneer je heel veel wit in een verfpot doet, zoals je dat bij HSL doet, dan wordt de kleur die je overhoudt wit en niet lichtblauw. Vandaar dat de waarde die je krijgt in de ‘saturation channel’ voor HSB en HSL kunnen verschillen. HSL levert meer verschil op. Genoeg gepraat. Laten we het gewoon eens gaan gebruiken!

Een Saturatie Masker

We maken een kopie van de foto met Ctrl+J en geven dan Filter > Other > HSB/HSL. Als input kiezen we voor RGB, als HSL omdat we hiermee, zoals we nu weten, tot wit door kunnen gaan. De afbeelding die we nu krijgen zie je in afb 4.

We gaan nu naar het tabje Channels, houden Ctrl ingedrukt en klikken op de channel Green. Deze selectie laten we actief en gaan een Hue/Saturation Adjustment Layer aanmaken boven de oorspronkelijke foto. Omdat de selectie nog actief is, krijgen we automatisch een masker voor de Hue/Saturation Adjustment Layer waarin de selectie wordt gebruikt. Een saturation mask natuurlijk, omdat de Green channel de saturatie weergaf!

We gooien nu de paarse layer weg omdat we die niet meer nodig hebben. We verschuiven nu in de Hue/Saturation Adjustment Layer de waarde voor Saturation. En wat blijkt? We krijgen niet alleen een veel beter resultaat, we kunnen hier ook nog eens de waarden veranderen spelen voor Lightness en Hue. Je kunt zelf voor Colorize kiezen en dat terwijl de overige pixels ongemoeid blijven! (Zie afb 5.)

Andere toepassingen

Maar juist omdat dit een mask is, kunnen we er nog veel meer mee. We kunnen bijvoorbeeld delen op het mask toevoegen door het wit te maken of delen verwijderen door het zwart te maken. We kunnen de mask met blur bewerken, feather er op loslaten en ga zo maar door. Daardoor kun je eenvoudig aanpassingen uitvoeren die met de hand onmogelijk zouden zijn geweest en waardoor afbeeldingen zoals afb 6 kunnen worden gemaakt.

Afb 7 geeft nog een voorbeeld van een mogelijke toepassing. Wanneer we hiervan een saturation mask maken, zijn we in staat om met slechts weinig handelingen de muur ongemoeid te laten terwijl de rest wordt aangepast zoals te zien is in afb 8.

Andere channels gebruiken

Natuurlijk, je kunt ook de andere channels gebruiken om maskers mee te maken. Met behulp van dezelfde filter kun je dus ook een masker maken voor Lightness of Brightness, net zo goed als je dat kunt doen voor de Saturation!

 

 

Afb 1: De originele foto
Afb 2: Saturation verhoogd
Afb 3: Vibrance verhoogd
Afb 4: Foto na HSB/HSL filter
Afb 5: Aanpassing met behulp van saturation mask
Afb 6: Extra mogelijkheden
Afb 7: De originele foto
Afb 8: Selectief aangepast met weinig moeite