Vergeelde Foto's

Wie vindt het niet leuk om af en toe oude vergeelde foto’s te bekijken uit vergane tijden? Met Photoshop maak je dit soort foto’s in een handomdraai met recent genomen opnames.

Gele tint

Vroeger maakte men geen gele foto’s. De gele foto’s die we nu bekijken zijn geel geworden door de bootstelling aan licht en andere chemische inwerkingen op het beeldmateriaal.

Ook zie je op oude foto’s vaak vignettering waardoor de randen of hoeken donkerder zijn dan het middendeel.

Deze kenmerken roepen een bepaalde sfeer op. En daarom kan het zinvol zijn deze kernmerken kunstmatig zelf toe te voegen aan een foto.

Ons voorbeeldje

Om te laten zien hoe je zelf een ‘vintage photo’ kunt maken, hebben we een foto gemaakt van een oud kerkje (zie afb 1).

Het is belangrijk om er op toe te zien dat op de foto geen hedendaagse artefacten staan zoals scooters, mobiele telefoons of antennes. Deze verraden immers dat het hier om een foto uit deze tijd gaat en dus dat er een Photoshop bewerking heeft plaatsgevonden. Wat dat betreft is de Content-Aware Fill functie voor dit soort foto’s een geweldige uitkomst!

Kleurverzadiging

We gaan nu eerst de kleurverzadiging stevig terugbrengen. Hiervoor starten we Filter > Camera Raw Filter. Overigens zullen we alle bewerkingen met dit handige filter uitvoeren.

 • Filter > Camera Raw Filter
 • Basic > Saturation: -70

Wij hebben nu afb 2 gekregen. Vanzelfsprekend zul je de waarden zoals gebruikt in dit artikel moeten aanpassen aan jouw eigen foto. Maar je ziet wel dat we met onze -70 een forse stap nemen om de kleuren flink terug te kunnen brengen.

Textuur

Oude foto’s zijn gemaakt met grove korrels op het fotografische materiaal waardoor de grove textuur goed te zien is. We gaan dit nabootsen door de Clarity te verhogen:

Aan afb 3 zien we welk effect dit heeft. De foto lijkt meer verschil te hebben gekregen tussen de lichte en donkere delen. Precies wat we voor ogen hadden!

Mistig

Nu lijkt het zo dat over dit soort foto’s altijd een soort mistsluier hangt. Geen probleem! Met de DeHaze functie kunnen we dat eenvoudig naboorsten:

De foto wordt mij hierdoor wel iets te licht. Daarom breng ik de Whites terug naar -50. Dat levert ons afb 4 op.

Mistige randen

De randen van de foto’s zijn vaak meer aangetast en daardoor zie je daar meer ‘mist’. Dat mist nog in de foto. Daarom plaatsen we een Graduateded Filter (druk op G binnen Camera Raw Filter om die op te roepen) aan de onderzijde van de foto en wijzigen daarvoor DeHaze naar -100 en Clarity ook naar -100 (zie afb 5).

Dat is wat we willen! Daarom doen we hetzelfde nu ook van boven naar beneden en aan de zijkanten van de foto.

Vergelen

En dan gaan we nu over op het daadwerkelijk ‘vergelen’ van de foto door de kleuren aan te passen. Daarvoor maken we gebruik van de Color Grading (kleur correctie) mogelijkheden binnen de Camera Raw Filter.

Wanneer je deze geheel herziene functie binnen het filter openklapt, zie je drie kleurencirkels verschijnen. Door hier een beetje mee te spelen zie je vanzelf hoe je ze kunt instellen. Voor onze foto gebruiken we de onderstaande instellingen. De Blending en Balance instellingen wijzigen we op het 'tabje' waar de drie kleurencirkels gelijktijdig worden vertoond. 

 • Color Grading
  • Midtones: Hue:45, Saturation:40, Luminance:20
  • Shadows: Hue:45, Saturation:20, Luminance:40
  • Highlight: Hue:30, Saturation:20, Luminance:20
  • Blending: 30
  • Balance: 50

Afb 6 laat goed zien wat er met de kleuren is gebeurd.

Vignettering 

Dan voegen we ter afwerking nog een vignettering toe door binnen Camera Raw onder Effects een en ander in te stellen:

 • Effects
  • Vignetting:-50
  • Highlight Priority
  • Midpoint:20
  • Roundness:-15
  • Feather:50
  • Highlights:0

Nu hebben we afb 7 gekregen. Nauwelijks van echt oud te onderscheiden!

 

Afb 1: De uitgangsfoto
Afb 2: De kleurverzadiging is stevig verminderd
Afb 3: Met Clarity wordt de textuur 'versterkt'
Afb 4: Met DeHaze zorgen we voor een sluier over de foto
Afb 5: Gebruik een Graduateded Filter om plaatstelijk meer 'mist' te laten ontstaan
Afb 6: Vergelen door Color Grading te gebruiken
Afb 7: Met Effects wordt een vignettering aangebracht