Camera RAW basis

Met behulp van Adobe Camera RAW importeer je RAW-bestanden in bijvoorbeeld Photoshop of in Lightroom. Deze tool is uitermate krachtig en wel wat meer dan als een importmodule alleen te beschouwen!

Van RAW naar Photoshop

Een RAW-bestand bevat de gegevens van een foto zoals deze door de camera (door de sensor) zijn geregistreerd met in de header van dit bestand een aantal instellingen en beschrijvende gegevens. Een RAW-bestand wordt daarom ook wel eens een Camera RAW bestand genoemd. De wijze waarop de gegevens in dit bestand zijn vastgelegd maakt dat je daar zonder conversie bitter weinig aan hebt. De gegevens opgeslagen in de header geven namelijk betekenis aan de opgeslagen waarden en dit zullen daar dan ook eerst op losgelaten moeten worden.

Op het RAW bestand dat uit de camera komt zijn dus nog geen bewerkingen losgelaten. We kunnen hierbij daarom met recht spreken over een ‘rauw’ bestand, vergelijkbaar met een ruwe diamant. Omdat in de header gegevens zoals die voor de witbalans staan beschreven, zal de waarde voor de witbalans uit de header bepalen hoe de afbeelding er uit komt te zien als de afbeelding wordt ingelezen. Door de waarde van de witbalans te wijzigen en de afbeelding opnieuw in te lezen, gaat de afbeelding er anders uitzien omdat de gegevens anders worden geïnterpreteerd. We kunnen uit een RAW-bestand daarom nog zonder problemen verschillende diamantvormen slijpen, maar in de 'rauwe' en onbewerkte vorm heb je er dus niet zoveel aan.

Wanneer de camera niet ingesteld staat op het produceren van RAW-bestanden maar op bijvoorbeeld JPG-formaat, dan kun je de bestanden die de camera produceert wel direct gebruiken. Een JPG-bestand is echter bewerkt en gecomprimeerd als het de camera uit komt rollen. Daardoor treedt verlies van informatie op. Een RAW-bestand bevat daarom meer informatie en is hierdoor beter aan te bevelen als basis om foto’s te gaan bewerken in beeldverwerkingssoftware zoals Photoshop.

Om een RAW-bestand in een beeldverwerkingsprogramma te kunnen bewerken, moet het bestand wel worden omgezet naar een herkenbaar formaat. Dit wordt gedaan met behulp van Adobe Camera RAW. Dit is zelfstandig opererende software welke zich als een plugin in onder andere Photoshop laat gebruiken. Omdat het separate software is wordt Adobe Camera RAW onafhankelijk van Photoshop geupdate. Toen dit artikel werd geschreven, was de laatste versie van Adobe Camera RAW versie 13.2. 

Bewerkingen in Adobe Camera RAW

Zodra een RAW-bestand wordt geopend, wordt het automatisch in Adobe Camera RAW geplaatst. Druk je nu op Done dan wordt het omgezet naar Photoshop formaat en in Photoshop geopend. De gegevens vanuit de header van het RAW-bestand worden dan gebruikt om de afbeelding te kunnen interpreteren.

Maar wie dat doet laat wel een hoop mogelijkheden liggen. Er zijn niet voor niets negen tabs vol instellingsmogelijkheden in Adobe Camera RAW opgenomen. En zeg nu niet dat je die dingen ook in Photoshop zelf kunt doen. Belangrijk hierbij is om je te realiseren dat de bewerking die zich in Adobe Camera RAW bevinden worden losgelaten op de nog onbewerkte, 'rauwe' gegevens en daarna pas aan Photoshop worden doorgegeven. Wat dat betreft kun je dus veel beter met behulp van Adobe Camera RAW in Photoshop bijvoorbeeld de witbalans aanpassen. In Adobe Camera RAW werk je immers met de meest ‘native’ data.

De basis mogelijkheden

Adobe Camera RAW biedt zoveel mogelijkheden dat we deze in dit artikel onmogelijk kunnen behandelen. We zullen daarom alleen de meest basis zaken benoemen.

 • Exposure - Overall helderheid van de afbeelding
 • Contrast - Maakt lichte pixels helderder en donkere pixels donkerder
 • Highlights - Bepaalt de helderheid van de lichtste pixels
 • Shadows – Bepaalt de helderheid van de donkerste pixels
 • Whites – Bepaalt wanneer pixels wit moeten zijn
 • Blacks – Bepaalt wanneer pixels zwart moeten zijn
 • Texture – hoeveelheid textuur zonder fijnere details te wijzigen
 • Clarity – Contrast in de midtones wijzigen
 • DeHaze – Mist (waas) toevoegen of verwijderen
 • Vibrance – Selectief kleurverzadiging wijzigen
 • Saturation – Algehele kleurverzadiging wijzigen

In afb 1 zien we hoe in Adobe Camera RAW deze instellingen zich op het eerste tabblad bevinden.

Maskers gebruiken

Wat minder bekend is, is dat je binnen Adobe Camera RAW ook kunt bepalen dat een aantal bewerkingen slechts op bepaalde delen van de afbeelding van toepassing moeten zijn. In afb 2 hebben we als voorbeeld hiervan een Radial Filter (ook te activeren binnen Adobe Camera RAW door op J te drukken) geplaatst en deze invert gemaakt. Daarna hebben we de Exposure teruggebracht.

In de afbeelding is te zien dat hierdoor het gezicht van het model belicht blijft zoals met de camera geschoten, maar dat alles naar buiten toe snel donkerder wordt.

Op deze manier kun je bijvoorbeeld ook zwarte delen in de foto echt zwart maken zoals in dit artikel wordt gedaan om low-key foto's na te bewerken. 

Andere zaken

Je overschat de mogelijkheden van Adobe Camera RAW niet snel. Er is veel mee mogelijk en omdat je direct werkt met de RAW-gegevens is dit meer dan de moeite waard om te onderzoeken. Je vindt bijvoorbeeld de mogelijkheid in Adobe Camera RAW om daar al te werken met Spot Removal (zie afb 3). Een handige manier om ongewenste zaken te verwijderen op een manier die sterk doet denken aan de Patch Tool. Je geeft met een cirkel op wat je wilt laten verdwijnen en met een tweede cirkel (die onderling verbonden zijn met een streepje) welk deel van de afbeelding gebruikt moet worden om dat te kunnen doen.

Je kunt in Adobe Camera RAW aanpassingen laten uitvoeren op grond van het objectief dat je hebt gebruikt, chromatische aberratie tegengaan, rottige randjes wegwerken en vignettering tegengaan of juist laten ontstaan.

Ook voor niet RAW bestanden

Maar wat nu als je wel gebruik wilt maken van bepaalde mogelijkheden van Adobe Camera RAW maar geen RAW bestand tot je beschikking hebt? Of wat als je de foto al hebt ingelezen en achteraf nog wat met Adobe Camera RAW zou willen aanpassen? Geen nood! vanuit Photoshop druk je op Shift+Ctrl+A of geef Filter > Camera RAW Filter. Je werkt dan natuurlijk niet meer met RAW data, maar veel van functionaliteit van Camera RAW kun je gewoon gebruiken.

 

 

 

Afb 1: Er bevinden zich veel instelmogelijkheden in Adobe Camera RAW
Afb 2: Bewerkingen kunnen selectief worden toegepast
Afb 3: Je kunt er zelfs complexe bewerkingen mee uitvoeren