Bedekt Naakt

Bij bedekt naakt (Covered Nude) fotografie is het model (deels) naakt maar worden de intieme delen uit het zicht onttrokken doordat ze bedekt worden door andere lichaamsdelen, kledingstukken of bijvoorbeeld voorwerpen.

Bedekt naakt wordt als onderdeel beschouwd van artistic nude. Omdat bij bedekt naakt de geslachtsdelen niet worden getoond, is hier een aparte rubriek voor ingeruimd. Bedekt naakt wordt het in de publieke ruimte breder geaccepteerd dan fotografie waarop mensen geheel naakt worden afgebeeld en is daardoor vaak wat toegankelijker.

In de beginperiode van fotografie werd bedekt naakt nog als pornografie beschouwd. Inmiddels wordt bedekt naakt door veel mensen gezien als een “elegante” en “geaccepteerde” vorm van naaktfotografie. De foto’s mogen in dit kader aantrekkelijk zijn, maar voor expliciete erotiek of pornografie is er geen plaats.

Omdat in de fotografiewereld discussie bestaat of het tonen van (delen van) vrouwenborsten wel of niet onder ‘naakt’ gerekend zou moeten worden, worden sommige foto’s waarop (geheel ontblootte of grote delen van) vrouwenborsten zichtbaar zijn, soms toch tot bedekt naakt gerekend.

Boudoir fotografie wordt niet tot bedekt naakt gerekend, al zijn de modellen "bedekt" door kleding. Met het ‘bedekken’ bij bedekt naakt wordt geen ‘normale kleding’ bedoeld, maar iets wat het zicht op de geslachtsdelen onttrekt terwijl het model duidelijk naakt is. Bij Boudoir fotografie hebben de modellen vaak lingerie aan en dat verstaan we daarom niet onder dit ‘bedekken’.

Daarnaast is er nog een verschil. Bij boudoir fotografie wordt een slaapkamerachtige, romantische sfeer nagestreefd. Wat sfeer betreft ligt bedekt naakt echter veel dichter bij artistic nude als kunstvorm dan bij boudoir fotografie als ‘sfeermaker’. Ook bij glamourfotografie worden wel eens intieme lichaamsdelen bedekt met bijvoorbeeld een doek, maar ook dat kan niet echt tot het bedekt naakt worden gerekend. Bij glamourfotografie streeft men immers na om de fysieke aantrekkelijkheid en de verleiding van een persoon vast te leggen. Bij bedekt naakt is het primaire doel de fascinatie voor en schoonheid van het menselijke lichaam te tonen.