Still Life Photography

In de achttiende eeuw schilderde men veel stillevens, vooral om het vak te leren. Nu is er een aantal fotografen die het stilleven als hoofdonderwerp kiest.

Wat is een stilleven?

Een stilleven bestaat uit een arrangement van objecten, traditioneel gezien vaak fruit en bloemen maar ook kommen en glaswerk. De objecten zijn meestal levenloze en doorgaans alledaagse voorwerpen omdat die nu eenmaal altijd beschikbaar zijn. De keuze voor fruit en bloemen door het schildersgilde had alles te maken hun structuur en kleur. Kon je dat goed schilderen, dan kon je waarschijnlijk ook de huid van mensen vastleggen of kleding op het doek zetten. Een goed stilleven getuigde dus van de vaardigheid van de schilder.

Stillevens werden steeds belangrijker. Al tijdens de middeleeuwen en bij de Grieken werden stillevens geschilderd en je komt ze zelfs tegen in Egyptische graftombes, in Romeinse mozaïeken en in de ruïnes van Pompeï. Misschien tegen de verwachting in werden stillevens geliefd bij kopers, vooral vanaf de zestiende eeuw, en werden ze daardoor steeds belangrijker. Met symbolische voorwerpen zoals schedels of eieren kregen de werken ook meer betekenis. Niet zelden op basis van religieuze overtuigingen of met een morele boodschap.

Stilleven als foto

Een voordeel van het maken van een stilleven als foto is dat je het kunt doen met relatief weinig middelen, zowat overal en zonder afhankelijk te zijn van derden. Daarnaast heeft de maker veel mogelijkheden om met composities te kunnen experimenteren.

Bij still life photography wordt, net als in het verleden bij het schilderen, nadruk gelegd op de compositie van en het licht in de foto. Hierdoor kan deze stijl van fotografie zeer goed worden gebruikt om een betere fotograaf te worden, net zoals dat ooit voor schilders gold.

Productfotografie zou men kunnen beschouwen als een vorm van stilleven fotografie. Hoewel bij productfotografie het accent ligt op het object zelf en veel minder op de gehele compositie, kent het toch veel overeenkomsten. Het artistieke aspect is vaak wel minder waardoor het misschien toch niet een echt stilleven genoemd zou mogen worden.

Voor het fotograferen van voedsel kan hetzelfde opgaan. Van een aantal food photo’s kan men zeker beweren dat ze, door hun compositie en het gebruik van objecten, wel degelijk stillevens genoemd zouden kunnen worden.