Ogen: Focus en catchlight

Een van de belangrijkste tips die je als fotograaf in het begin kunt krijgen, is dat je je op de ogen moet richten, de rest komt dan wel vanzelf. En dat is nog waar ook!

Scherpstellen op ogen

Neem van ons aan dat je in principe altijd scherp moet stellen op de ogen van het model. Soms wijk je daar wel eens van af, zoals bij artistic nude of boudoir fotografie, maar dat zijn uitzonderingen. Bij portretfotografie wijk je hier nooit vanaf. Ook als het model de ogen dicht houdt of een bril draagt, moet je op de ogen scherp proberen te stellen.

Een verklaring hiervan is eenvoudig te geven: iemand die naar een mens of een mens op een afbeelding kijkt, zoekt automatisch de ogen op. Dit is namelijk een vertrekpunt om de rest van het plaatje te 'begrijpen'. De ogen zijn een belangrijke referentiepunten voor mensen. Heb je deze niet scherp, dan bemoeilijk je dus het kijken naar de foto.

Om goed op de ogen scherp te kunnen stellen, is het soms handig om eerst in te zoomen op de ogen en dan pas scherp te stellen. Houd de ontspanknop hiervoor half ingedrukt of gebruik de AF-L functie of de AF-ON knop om de focus op de ogen te behouden. Daarna kun je uitzoomen en het model daar in beeld plaatsen waar je dat maar wil voordat je de foto maakt. 

Eye catching

Omdat de ogen zich vaak wat dieper in het hoofd bevinden, valt er niet zelden (teveel) schaduw, (ontstaan door flitsers, de zon of studiolampen) in de oogkassen. Let er op dat ze niet te donker worden! Het is aansprekender als de ogen licht zijn, betrokken staan, levend, actief en helder overkomen. Met een reflectiescherm doe je wat dat betreft vaak al wonderen!

Misschien is het je nog niet zo bewust opgevallen, maar op veel goede portretfoto's zie je dat in de ogen van de persoon op de foto een reflectie is te zien. Deze reflectie kan ontstaan zijn door het licht van de flitser, door dat van een lamp, een kaars of zelfs door licht afkomstig van de zon. Deze reflecties worden catch lights genoemd en hebben meestal een positief effect op de beleving van de foto. Een gezicht met catch light is namelijk een gezicht met natte ogen, zo denken we onderbewust. En natte ogen staat voor levendig, actief, betrokken en helder. Dus dat wil je graag zien!

Soms ben je niet in de situatie om op natuurlijke wijze catchlight te kunnen verkrijgen. Gebruik dan een flitser of een gewone lamp die je in de buurt van je model plaatst. De popup flitser van je camera laat zich vaak kennen als een ster in het creëren van catchlight, maar je krijgt er niet zelden ook een aantal nadelige bijverschijnselen bij cadeau. Denk hierbij aan rode ogen. Een externe flitser is daarom meestal beter voor dit doeleinde. Omdat je van externe flitsers de sterkte van het uitgezonden licht kunt bepalen en je maar weinig licht nodig hebt om catchlight te krijgen, kun je de flitser meestal terugbrengen tot de laagste waarde. Om dezelfde reden kun je ook met een reflector prachtig catchlight realiseren.