Richtgetal

Het richtgetal van een flitser is een maat voor hoeveel licht deze flitser kan leveren voor het maken van een foto.

Wat zegt het?

Populair gezegd vertelt het richtgetal iets over de lichtopbrengst van een flitser. Dit bepaalt dus hoe ver de flitser met zijn licht kan komen. Hoe hoger het richtgetal, hoe verder de flitser komt.

Appels met peren?

Als je flitsers op dit gebied met elkaar zou willen vergelijken, dan zou dat lastig kunnen worden. Een aantal zaken spelen namelijk een rol in de belichting van een opname. Het diafragma bijvoorbeeld en de ISO waarde. Als je het diafragma klein maakt (bijvoorbeeld f/22) dan kan er immers maar weinig licht door de lens komen. Om geen appels met peren te hoeven vergelijken, zijn hier afspraken over gemaakt.

Omdat de ISO waarde een rol speelt bij de benodigde hoeveelheid licht, wordt het richtgetal altijd uitgerekend bij een vaste waarde. Deze behoort bij de berekening vermeld te worden. Op de flitser staat dan bijvoorbeeld richtgetal 32 bij ISO 100. ISO 100 wordt hierbij als standaard door de industrie gehanteerd. Staat er een hogere waarde, bijvoorbeeld ISO 200, dan wordt dit vaak gedaan om de echte reikwijdte van de flitser te 'versluieren'. Dezelfde flitser zou bij ISO 100 namelijk maar een richtgetal krijgen van het vermelde richtgetal gedeeld door 1,4.

Het richtgetal wordt uitgedrukt in een waarde van de afstand (tussen de flitser en het object) vermenigvuldigd met het gebruikte diafragma. Let op dat de afstand in meters wordt uitgedrukt. Sommige Amerikaanse fabrikanten gebruiken feet en dat geeft een vertekenend beeld.

Wil je iets fotograferen op 6 meter afstand met f/8, dan heb je dus een flitser met een richtgetal van 6 x 8 = 48 nodig. Deed je datzelfde met een diafragma van f/2,8 dan zou een flitser met richtgetal 6 x 2,8 = 16,8 voldoende zijn. Een flitser zoals een Nikon SB-800 heeft een richtgetal van 38 bij ISO 100. Je zou dit object dus wel met f/2,8 of met f/5.6 kunnen fotograferen, maar niet met f/8. Je kunt natuurlijk ook terugrekenen. Met de SB-800 loop je, als je met f/5.6 zou willen fotograferen (38 : 5.6) tegen een limiet aan van 6,78 meter.

Weinig zin

Wanneer je gebruik maakt van SU-4 of een andere methode om flitsers remote aan te sturen, of wanneer je met studiolampen werkt, of flitsers in combinatie met elkaar gebruikt, heeft het niet zo veel zin meer om een richtgetal op te geven.