Richtgetal

Het richtgetal van een flitser is een maat voor hoeveel licht deze flitser kan leveren voor het maken van een foto.

Populair gezegd vertelt het richtgetal iets over de lichtopbrengst van een flitser. Dit bepaalt dus hoe ver de flitser met zijn licht komt. Hoe hoger het richtgetal, hoe verder de flitser komt. Natuurlijk speelt hier wel een aantal zaken een rol in: het diafragma bijvoorbeeld en de ISO waarde. Als je het diafragma klein maakt (bijvoorbeeld F22) dan kan er maar weinig licht door de lens komen. Omdat de ISO waarde ook een rol speelt bij de benodigde hoeveelheid licht, wordt het richtgetal altijd uitgerekend bij een vaste waarde. Deze behoort bij de berekening vermeld te worden. Op de flitser staat dan bijvoorbeeld richtgetal 32 bij ISO 100. ISO 100 wordt hierbij als standaard door de industrie gehanteerd. Staat er een hogere waarde, bijvoorbeeld ISO 200, dan wordt dit vaak gedaan om de echte reikwijdte van de flitser te 'versluieren'. Dezelfde flitser zou bij ISO 100 namelijk maar een richtgetal krijgen van het vermelde richtgetal gedeeld door 1,4.

Het richtgetal wordt uitgedrukt in een waarde van de afstand (tussen de flitser en het object) vermenigvuldigd met het gebruikte diafragma. Let op dat de afstand in meters wordt uitgedrukt. Sommige Amerikaanse fabrikanten gebruiken feet en dat geeft een vertekenend beeld.

Wil je iets fotograferen op 6 meter afstand met F8, dan heb je dus een flitser met een richtgetal van 6 x 8 = 48 nodig. Deed je datzelfde met een diafragmawaarde van F2,8 dan zou een flitser met richtgetal 6 x 2,8 = 16,8 voldoende zijn. Een flitser zoals een Nikon SB-800 heeft een richtgetal van 38 bij ISO 100. Je zou dit object dus wel met F2,8 of met F5.6 kunnen fotograferen, maar niet met F8. Je kunt natuurlijk ook terugrekenen. Met de SB-800 loop je, als je met F5.6 zou willen fotograferen (38 : 5.6) tegen een limiet aan van 6,78 meter.

Wanneer je gebruik maakt van SU-4 of een andere methode om flitsers remote aan te sturen, of wanneer je met studiolampen werkt, of flitsers in combinatie met elkaar gebruikt, heeft het niet zo veel zin meer om een richtgetal op te geven.