Flash Sync Speed

Fabrikanten van camera's zorgen er voor dat de synchronisatie van de flitser (de zogenaamde Flash Sync) plaatsvindt op de piek van de opening van de sluiter, maar er is een (technische) grens.

In een spiegelreflexcamera bestaat een sluiter uit twee zogenaamde gordijnen. Als de sluiter geopend is, dus beide gordijnen open staan, kan het licht de beeldsensor bereiken. Maar er zijn situaties dat het tijdens het maken van de foto nooit beide gordijnen tegelijkertijd open zijn. Bij dat soort foto's kun je dus nooit normaal flitsen.

Voordat je fotografeert sluit het eerste gordijn de lens geheel af terwijl het tweede gordijn open staat. Dit tweede gordijn staat te wachten om gesloten te worden wanneer de belichtingstijd voorbij is. Wordt nu een foto gemaakt, dan wordt het eerste gordijn open getrokken. Zodra de sluitertijd voorbij is, sluit het tweede gordijn de opening weer af. Wanneer de sluitertijd erg kort is (dus wanneer de sluiter erg snel moet sluiten) dan is het tweede gordijn al aan het sluiten voordat het eerste gordijn geheel open staat. De gordijnen volgen elkaar dan dus eigenlijk. Is dat het geval en flits je ergens op dat moment, dan gaat het mis. Er is dan immers een stuk tweede gordijn dat in de weg zit voor het licht. De hoogst mogelijke snelheid (Flash Sync, Max Flash Sync Time of Max Flash Sync Speed genoemd) is de snelheid van de camera waarbij het tweede gordijn nog niet tegelijkertijd aan sluit terwijl het eerste gordijn nog beweegt. Dan is flitsen dus mogelijk omdat de gehele sensor bereikbaar is voor het licht.

De max flash sync time van een camera is dus de hoogste snelheid waarbij nog geflitst kan worden. In het analoge tijdperk lag dit rond de 1/60, ook wel de X-stand genoemd op de toenmalige camera's. In het huidige digitale tijdperk door de komst van betere sluiters, halen we vaak waarden rond de 1/250. Zou je toch willen flitsen met hogere snelheden, dan moet je dus gebruik maken van iets als continue licht of over een techniek beschikken die wel high speed sync wordt genoemd.

Normaal gesproken ligt het moment voor het aansturen van de flitser daar waar er evenveel tijd verstreken is voor het geheel openen van de sluiter als dat er nog moet komen voordat de sluiter geheel gesloten is. Bepaalde camera's beschikken over de mogelijkheid het moment van afvuren van de flitsers te verleggen. Met rear curtain flash vlak voor het sluiten door het tweede gordijn en met front curtain flash meteen na het moment van openen van de lens. Beide technieken kennen hun eigen creatieve effecten.