High Speed Sync

In de "normale" flitsstand zal de flitser, op het moment dat de sluiter geheel open staat, afvuren. Dit geldt ook voor de front curtain sync en rear curtain sync instellingen. In al deze gevallen kun je dus nooit gebruik maken van sluitersnelheden die hoger liggen dan de maximum flash sync.

Sneller dan het maximum

Op het moment dat de sluitersnelheid sneller wordt dan de maximum flash sync speed, dan begint het tweede gordijn van de sluiter zich al te sluiten terwijl het eerste gordijn nog niet helemaal geopend is. Het resultaat is dat je een zwarte strook op de foto ziet, als de camera het al toestaat om op dat moment te flitsen. Veel digitale camera's schakelen in dergelijke situatie namelijk automatisch terug naar de maximum flash sync speed of blokkeren de mogelijkheid om te kunnen flitsen.

Bij de hogere sluitertijden (=sneller dan de max flash sync, en dus vaak vanaf 1/250) is de beeldsensor op geen enkel moment geheel zichtbaar. Het flitslicht, dat slechts een fractie van de gehele sluitertijd aanwezig is, is dus alleen in staat om het openstaande deel van de beeldsensor te belichten.

De producenten van flitsers hebben in de afgelopen decennia er alles aan gedaan om het flitslicht zo kort mogelijk te maken. Dit leidt immers tot minder energieverbruik en een snellere oplaadtijd. Maar als de duur van het flitslicht korter is dan het openstellen van de beeldsensor, dan kan de beeldsensor door dergelijke flitsers bij die snelheid dus niet geheel belicht worden. Let wel, het gaat hier om een bepaald type sluiter welke in veel spiegelreflex camera's voorkomt. Dit type sluiter is in praktijk het beste gebleken (meet nauwkeuriger, etc.) en komt dus daarom ook veel voor.

Wat is high speed sync?

Wanneer de camera wordt ingesteld op de zogenaamde high speed sync mode, dan vraagt de camera aan de flitser om tijdens de hogere sluitersnelheden meerdere malen heel snel achter elkaar te flitsen. Producenten van de flitsers die dit ondersteunen hebben deze flitsers de mogelijkheid gegeven om zo snel achter elkaar te flitsen dat een "super stroboscopisch effect" optreedt. Door de flitser enkele duizenden keren per seconde op een lagere lichtintensiteit te laten flitsen, wordt een soort continue lichtstroom gerealiseerd.

Als tijdens de hoge snelheid van de sluiter zowel het eerste als het tweede gordijn voor de beeldsensor voorbij razen, en deze dus deels bedekken, en tegelijkertijd de flitser er maar op los blijft vuren, dan kan uiteindelijk toch de gehele beeldsensor worden verlicht.

Vanzelfsprekend kost high speed sync relatief veel "inspanning" voor de flitser, maar hoe korter de sluitertijd wordt, denk aan bijvoorbeeld 1/8000, hoe korter deze inspanning hoeft te zijn. Daarbij wordt de flitser automatisch op een lagere lichtopbrengst ingesteld zodat er meer energie overblijft, maar het licht dus wel minder ver reikt.

Soorten

De bij Canon's genoemde High Speed Sync of door Nikon genoemde Auto FP of High Speed Sync en soortgelijke technologieën van andere fabrikanten, bieden ons dus de mogelijkheid om bij ook hele snelle sluitertijden te kunnen flitsen. Maar zowel de camera als de flitser moeten dan wel over deze mogelijkheid beschikken. In een aantal gevallen kan PocketWizard HyperSync een alternatief voor High Speed Sync zijn.

High speed sync kent veel toepassingen binnen de sportfotografie en natuurfotografie, maar is ook ideaal wanneer je een tegenlichtfoto op bijvoorbeeld het strand zou willen maken, gebruikmakend van een invulflits en zonder over te moeten stappen op een hoog diafragma omdat dan alleen lagere snelheden gebruikt zouden kunnen worden.

Sommige fotografen gaan er wel eens onterecht vanuit dat bijvoorbeeld vallende druppels het beste bevroren kunnen worden met de high speed sync methode. Maar dit is niet de snelste manier om iets wat beweegt vast te leggen. Elders op deze website leggen we uit waarom dit een logisch misverstand is, maar wel degelijk een misverstand en welke methode je daar beter voor kunt gebruiken.

Zoek je naar de rear curtain flash of front curtain flash opties voor een high speed sync opname, dan heb je of nog niet echt goed begrepen wat high speed sync doet, of wat de rear en front curtain flash opties precies inhouden...