Architectuurfotografie

Bij architectuurfotografie worden gebouwen en andere bouwwerken gefotografeerd.

Architectuur kan gefotografeerd worden om objecten te documenteren of om ze te koop aan te bieden. Maar architectuurfotografie kan ook als een enorme creatieve uitdaging worden opgepakt.

Architectuurfotografie is de fotografiestijl bij uitstek waarbij de mogelijkheid om te experimenteren met balans, lijnenspel en inkadering gegarandeerd worden. Iedere stad en elk dorp biedt voldoende architectuur om prachtige foto's te maken. De moeilijkheid bestaat er uit de ziel van een dergelijk object vast te leggen.

Bij architectuurfotografie staan meestal gebouwen centraal. Het kan daarbij net zo goed gaan om het fotograferen van het interieur als de buitenkant van het gebouw. Maar ook stadsgezichten, bruggen of monumenten worden door de architectuurfotograaf gefotografeerd. 

Er bevindt zich een groot verschil tussen architectuurfotografie dat met als artistiek doel wordt uitgevoerd en architectuurfotografen die foto’s maken voor klanten zoals verhuurders of tijdschriften. Als het meer kunstzinnig wordt, dan wordt architectuurfotografie als kunstvorm beschouwd. Daarbij is het creatieve en artistieke aspect belangrijker dan het laten zien hoe een gebouw, brug of standsgezicht er exact uitziet. Het gaat dan immers meer om het gevoel dat de foto over moet brengen.

Het perspectief en de omstandigheden

Bij architectuurfotografie draait het vooral op perspectief en omstandigheden, niet om volledigheid. Een bouwwerk hoeft dan ook lang niet altijd in zijn geheel te worden gefotografeerd. Een foto kan zelfs geheel gevuld zijn met slechts een klein deel van het bouwwerk. Alle algemene compositieregels gelden daarbij vanzelfsprekend ook voor de architectuurfotografie. Framing, inkomende lijnen en de regel-van-drie kunnen ook hier vaak uitstekend worden toegepast.

Juist omdat de architectuurfotograaf vaak buiten werkt, heeft hij te maken met omgevingslicht en andere weersomstandigheden. Door hetzelfde bouwwerk ’s avonds, overdag, met mist of met regen te fotografen, kunnen heel andere sferen ontstaan. Ook bediend de architectuurfotograaf zich nog wel eens van HDR-techniek.