Stijlen gebruiken

Met een Capture One stijl kun je een combinatie van vooraf gedefinieerde instellingen voor aanpassingen in een keer op een foto loslaten. Dit vergemakkelijkt het snel aanpassen van foto’s aanzienlijk.

Aanpassen van digitale foto’s

Het merendeel van de fotografen voert geen complexe nabewerkingen op hun foto’s uit. Er bestaat zelfs een steeds groter wordende groep fotografen die meent dat de nabewerkingen tot een minimum beperkt moeten blijven.

Zij noemen daar een aantal goede argumenten voor zoals dat overbewerking leidt tot onrealistische beelden (het dus eerder kwaad dan goed doet) en dat dit zou kunnen leiden tot het idee dat niemand er goed genoeg van zichzelf uit ziet. Mensen hebben nu eenmaal poriën, rimpeltjes en een neus. Dus waarom zou dat niet getoond mogen worden?

Standaard aanpassingen

Toch passen veel fotografen de foto’s die zij gemaakt hebben aan in een beeldbewerkingsprogramma zoals Adobe Photoshop of Adobe Lightroom. We hebben het dan niet over het uitknippen van onderwerpen om ze op een andere achtergrond te kunnen leggen, door er een overlay van bliksemschichten aan toe te voegen of de vorm van het gezicht te veranderen. Het gaat hierbij slechts om de veredeling van een opname zoals het wijzigen van het contrast of het aanpassen van de kleurtemperatuur.

Zeker wanneer in een studio wordt gefotografeerd, is de kans groot dat de afwijkingen van de gemaakte foto’s tijdens dezelfde shoot hetzelfde zullen zijn. Dus niet een, maar alle tachtig van de gemaakte foto’s zijn net iets te licht geworden en moeten ook nog qua kleurverzadiging iets worden aangepast.

In Capture One kun je van deze aanpassingen een verzameling maken en opslaan in een bestand dat een stijl wordt genoemd. Een stijl kun je daarna op iedere willekeurige foto of een serie foto’s loslaten zodat deze aanpassingen met een muisklik doorgevoerd worden. Hierdoor ben je niet alleen efficiënter, de foto’s worden ook exact op dezelfde wijze aangepast waardoor de eenduidigheid behouden blijft (belangrijk voor bijvoorbeeld productfotografie) en ben je in staat om met een enkele muisklik al tijdens de shoot snel te zien of de foto wel geschikt is voor het uiteindelijke eindresultaat.

Meer dan veredeling

Niet alleen de veelal kleine standaard aanpassingen die voor de veredeling van een foto gebruikt worden, kunnen in een stijl worden opgenomen. In feite kun je er alle instellingen voor welke aanpassing binnen Capture One dan ook, in opslaan.

Hierdoor kunnen ook meer rigoureuzere en complexere bewerkingen in een stijl worden opgenomen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een stijl aan te maken waardoor de foto zo bewerkt wordt dat hij op een scene uit een film lijkt of zodat het wordt omgezet naar een fraai zwart-witte afbeelding.

Een paar bekende Amerikaanse fotografen passen dit veelvuldig toe en als je hun foto’s bekijkt moet je inderdaad toegeven dat hun foto’s van een zekere filmische uitstraling zijn voorzien. Zij passen de levels, curves en tones hiervoor aan en slaan dit op in een stijl zodat ze niet iedere keer dezelfde handelingen hoeven te verrichten voor dit resultaat.

Andere fotografen gebruiken stijlen om standaarden neer te zetten voor hun zwart-wit fotografie of voor de kleuraanpassingen die hun werk uniek maakt. Op deze manier kunnen stijlen binnen Capture One worden gebruikt om een geheel eigen uitstraling aan de gemaakte foto’s te geven en dat in real time doordat de bijvoorbeeld een via tethering geïmporteerde foto snel met een stijl bewerkt kan worden en meteen aan de fotograaf tijdens de shoot kan worden vertoond. En dit alles vanzelfsprekend zonder dat het origineel daarbij wordt overschreven.

Standaard stijlen

Bij de aankoop van Capture One wordt een klein aantal standaard stijlen meegeleverd. Open je een foto in Capture One dan kun je daar een dergelijke standaard stijl op loslaten door het tabje Adjustments te activeren en de zogenaamde “Built-in Styles” uit te klappen (zie afb 1A in de banner). Onze afbeeldingen gebruikt bij dit artikel zijn overigens gemaakt met behulp van Capture One Pro 20.

Afbeelding 1B is onze originele foto. Nadat we de stijl geactiveerd hebben zoals getoond in 1A ontstaat afb 1C. Wil je weten welk effect een stijl heeft op een foto, dan ga je met de muis over de beschrijving van de stijl heen. Dat is genoeg om een preview te krijgen van het effect.

Stijlen zijn geen presets

Een stijl kan bestaan uit een verzameling van diverse instellingen die meerdere aanpassingen tegelijk kunnen regelen. Capture One kent echter ook presets. Presets worden vaak met stijlen verward, maar er is wel degelijk een verschil.

Een preset bevat de instellingen voor een enkele aanpassing. Bijvoorbeeld de instellingen voor alleen het contrast. Een stijl kan echter de instellingen voor het contrast, de levels en de kleurverzadiging (saturation) tegelijkertijd bevatten.

Zelf een stijl maken

Open een foto en voer daar de gewenste bewerkingen op uit die je deel wilt laten uitmaken van de nieuwe stijl. Ga naar het tabblad Adjustments en kies daar voor Adjustment Clipboard. Druk op de drie puntjes rechts van dit tabje zodat het menu uitklapt en kies voor Save Clipboard as Style

In de rechterkolom verschijnt de opgeslagen stijl onder “User Styles” en kan nu op een willekeurige andere foto worden toegepast.

Wat kun je gebruiken?

Hoewel je alle instellingen voor aanpassingen in een stijl zonder problemen op kunt slaan, leert de praktijk dat dit voor sommige zaken handiger is dan voor andere. In een stijl wil je waarschijnlijk de instellingen voor curves, vignetting, clarity, color balance en zaken als highlight en shadow recovery opnemen. Daarnaast zul je vaak stijlen tegenkomen waarin instellingen staan voor de color editor en film grain.

Wat je er meestal beter niet in op kunt nemen zijn de instellingen voor de witbalans, cropping, contrast of exposure wanneer de foto’s niet in een serie onder dezelfde omstandigheden zijn gefotografeerd. Dit soort aanpassingen is immers meestal fotoafhankelijk.

Tijdens het opslaan van een stijl kun je kiezen welke aanpassingen wel of niet opgeslagen moeten worden.

Stijlen kopen

Op verschillende plaatsen kun je stijlen kopen die door anderen zijn gemaakt en eenvoudig in Capture One geïmporteerd kunnen worden. Er zijn ook versies van Capture One te koop waarbij een groot aantal stijlen meteen wordt meegeleverd.

De koop van dit soort stijlen zouden wij niet echt aan willen bevelen. Op de eerste plaats worden er vaak relatief hoge bedragen voor gevraagd en dat terwijl veel van de geleverde stijlen erg veel op elkaar lijken. Het voorbeeld van afbeelding 1D is met een dergelijk gekochte stijl gemaakt. Deze foto lijkt nog steeds heel veel op het origineel 1B en kan daarom nauwelijks bekoren. Het lijkt dus alsof je met deze aantallen veel stijlen in huis krijgt, maar in feite zijn het veel varianten op hetzelfde thema.

Daarnaast is het relatief eenvoudig om zelf stijlen te maken en zorgt de persoonlijke voorkeur er voor dat de standaard geleverde stijlen misschien toch net niet dat zijn wat je precies zou willen.

Handige tip

Rechts boven in het scherm bevindt zich een toolbar. Deze kan aangepast worden. Plaats hierin de button voor Styles. Via deze knop kunnen ook zelf gemaakte stijlen handig worden opgeslagen en opgeroepen.