Belichtingsmeter (lichtmeter)

Werken met een lichtmeter zou, in een aantal gevallen, tot veel betere resultaten moeten leiden. Hoe komt dat?

Nachtelijke escapades

Ooit ging ik op pad, voor de eerste keer, om een ‘nachtfoto’ te maken. Het was, meende ik, op een camping. Met een geleende lichtmeter. Een foto- of fluxmeter noemde we we die toen, en ik nam er de lichtsterkte mee op. In mijn toenmalige camera, een Fuji, had ik als belichtingsmeter slechts een soort staafje dat in het midden moest komen te staan als het licht goed zou zijn. Maar met lange belichtingstijden kon hij niets. Via de lichtmeter berekende ik dat ik 43 seconden moest belichten bij een door mij zelf gekozen diafragma. De camera ging op een statief, met een draadontspanner werd de lens open gehouden en op mijn horloge, gelukkig voorzien van een secondewijzer, werd de tijd angstvallig in de gaten gehouden. Enkele dagen na thuiskomst werden de dia rolletjes opgestuurd en uiteindelijk ontwikkeld teruggezonden. Het was een feit, ik kon nu ook nachtfoto’s maken!

In de hedendaagse camera’s zijn lichtmeters ingebouwd met een werking die de mogelijkheden van de lichtmeter van toen ver achter zich laten. Toch is hiermee een aparte lichtmeter geen overbodig deel van de apparatuur geworden. Met een in de camera ingebouwde lichtmeter voer je immers alleen een reflectiemeting uit. Een losse lichtmeter stelt je in staat om ook het opvallend licht, en in sommige gevallen zelf het opvallende flitslicht te meten. We zullen zien dat dit van cruciaal belang kan zijn!

Hoe werkt een ingebouwde lichtmeter?

Laten we eens kijken hoe een ingebouwde lichtmeter eigenlijk werkt. Je richt je camera op een object. Het is niet het licht dat op dat object valt dat door de camera gemeten wordt, maar het licht dat het reflecteert. Dat wil zeggen dat als het object een witte muur is, de camera veel licht meet, is het object een zwarte muur, dan meet de camera weinig licht. Het licht dat op de muren valt blijft echter gelijk. Meet je alleen het reflecterende licht, en beschouw je dat als maatgevend, dan moet je dus langere sluitertijden (of een groter diafragma) gebruiken bij zwarte muren (waardoor ze grijs worden) en kortere bij witte muren (waardoor deze ook grijs worden). De camera neigt dus naar grijs.

De fabrikanten van camera’s begrijpen natuurlijk wat het effect is van reflecterend licht en menen daar iets op gevonden te hebben. Ze gaan er van uit dat niemand alleen witte of zwarte muren fotografeert. De meeste mensen schieten plaatjes met een grote diversiteit aan ‘tonen’. Het gemiddelde daarvan is het zogenaamde middengrijs, ook 18% grijswaarde genoemd. De belichting wordt door de meeste camera’s op deze waarde ingeschat. De camera verwacht dus tijdens een lichtmeting de helderheid van 18% grijs te ontvangen. Wat ook prima werkt, voor de meeste foto’s. Maar het zorgt er dus wel voor dat je grijze zwarte en grijze witte muren krijgt, als je alleen dat zou willen fotograferen.

Veel fotografen merken hier niet zoveel van (blijkbaar fotograferen zij dus vaak scenes met gemiddeld een 18% grijswaarde), maar op het moment dat zij op ski vakantie zijn en een sneeuwlandschap fotograferen, blijkt de sneeuw wat grijs te zijn geworden. Heel logisch, met bovenstaande kennis in het achterhoofd.

Opvallend licht meten

Worden alleen witte of zwarte muren gefotografeerd, of sta je in iets als een sneeuwlandschap, dan gaat deze meting dus “mis”. Je zult als fotograaf dan zelf moeten gaan experimenteren met belichtingscompensatie, bracketing, spotmeting, en ga zo maar door. Je kunt echter ook het opvallende licht meten. Dat kan natuurlijk niet met de camera, maar wel met een losse lichtmeter!

Objecten die minder licht reflecteren, zoals zwarte vlakken, leiden bij reflectiemeting tot het advies voor een langere sluitertijd en/of een groter diafragma dan bij objecten die meer licht reflecteren, zoals witte vlakken. Maar het licht waarin de objecten zich bevinden, blijft natuurlijk hetzelfde. Meten we dat (opvallende) licht, dan hebben we niet meer met de reflectie eigenschappen van het onderwerp te maken. Natuurlijk, het is mogelijk om met een grijskaart een beeldvullend grijs vlak te fotograferen. Dit heeft een grijswaarde van 18%, en hiermee kun je, met de ingebouwde lichtmeter van de camera die geijkt is op deze 18%, het licht op een correcte manier meten. Overigens gebruiken fotografen ook nog wel eens de palm van hun hand hiervoor: deze blijkt vaak heel dicht bij het middengrijs van de genoemde 18% te komen. Het is echter niet waar dat alle lichtmeters op de genoemde 18% grijswaarde zijn gekalibreerd. Daarbij is het fotograferen van zo'n grijskaart soms ook best nog wel een ‘gedoe’. De ingebouwde lichtmeter is dus prima voor misschien 90% van alle foto’s, maar voor wie echt tot het gaatje wil gaan, komt daar toch niet helemaal mee weg.

Bij het meten van het opvallende licht is het object dat gefotografeerd wordt niet van belang. Je meet immers het licht dat op het object terecht komt. De lichtmeter wordt daarom ook voor het object gehouden richting de camera. Dit is dus een goede reden om voor bepaalde foto’s, met name die foto’s waarin zich niet zoveel ‘tonen’ bevinden, te kiezen om met lichtmeters te werken. Een andere reden is ook dat de wat geavanceerdere lichtmeters tevens in staat zijn om flitslicht te meten. Iets wat met de ingebouwde lichtmeter van de camera niet kan tenzij gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld CLS van Nikon. Maar ook dit werkt op basis van reflecterend licht. Ook dit leidt dus snel tot de meer ‘standaard’ belichtingen. Nogmaals, prima voor misschien wel meer dan 90% van de foto’s, maar voor het echte vakwerk wil je toch vaak net wat verder kunnen gaan.

Matrix belichting

De ingebouwde lichtmeter van de camera is afgesteld om een evenwichtige belichting te realiseren. Met een zogenaamde matrixbelichting, waarbij het uitgangspunt is dat door het meten van de verschillende lichtwaarden in de scene en deze vervolgens te middelen, een betere belichting zou ontstaan. De geavanceerdere matrix belichtingen kijken daarbij naar de lichtopbrengst van de belangrijkste elementen in het beeld, welke automatisch gedetecteerd worden. Toch blijkt ook hierbij dat het wel eens mis kan gaan met de juiste belichting. Zelfs (maar ook logisch) met spotmeting krijgen we niet altijd de juiste instellingen, doordat het licht andere waarden oplevert als het van de huid of een kledingstuk als ‘spot’ wordt gereflecteerd.

Maakt de digitale wereld het overbodig?

Nu zijn er stemmen die aangeven dat het werken met digitale camera’s het werken met losse lichtmeters overbodig heeft gemaakt. Je kunt immers “gratis” testfoto’s maken, net zo lang totdat je belichting goed is. Daar is wel wat voor te zeggen, totdat men zich realiseert dat het LCD scherm van de camera een nogal vertekend beeld op kan leveren. Worden de foto’s thuis van de camera gehaald, dan blijken ze soms toch te donker of te licht uit te vallen. Het LCD scherm toont namelijk niet de gemaakte foto, maar een grafische representatie daarvan. Het is dus een matige controle. Daarbij bespaart het werken met een losse lichtmeter tijd.

Ook wordt er wel eens beweerd dat digitale foto’s later eenvoudig te bewerken zijn in bijvoorbeeld Photoshop en daarmee ook achteraf lichter of donkerder gemaakt kunnen worden, mocht dat nodig zijn. Helaas, was dat maar waar! De praktijk is dat te donkere foto’s ruis bevatten en te lichte foto’s te weinig detail. Zelfs RAW bestanden kan men daarom maar beperkt ‘oprekken’, hoewel het wel veel meer mogelijkheden biedt dan bijvoorbeeld JPG bestanden. Dus nee hoor, het blijft nog steeds een kunst om foto’s goed te belichten.

In de studio onontbeerlijk!

Als je foto’s maakt met studiolampen (continue licht), is een lichtmeter m.i. onontbeerlijk. Deze kan onder deze omstandigheden een veel nauwkeuriger meetresultaat afleveren. Sowieso heeft de losse lichtmeter bij het fotograferen in een studio de voorkeur. Vooral daar waar de positie van de lampen en flitsers regelmatig wordt aangepast. Je moet dan natuurlijk wel over een lichtmeter beschikken die met flitslicht kan werken.

De losse belichtingsmeter is en blijft dus een bijzonder handig (misschien wel onontbeerlijk) instrument voor de serieuze fotograaf. En dat zowel binnen als buiten de studio! Wie het maken van nachtfoto’s een leuke zaak vindt, heeft er zeker een nodig. De reikwijdte van de losse belichtingsmeter is vaak veel groter dan die van de ingebouwde belichtingsmeter waardoor je er in de bulb stand tot minutenlang plezier van kunt hebben!