Alice in Wonderland

Als je je verveelt en er plotseling een pratend wit konijn langs je rent, weet je wel hoe laat het is. Dit bekende sprookje uit 1865 kent iedereen en dus leuk om het in het heden vorm te geven. Het blijft een leuk thema!

Over het verhaal

Lewis Carroll (eigenlijk Charles Lutwidge Dodgson) vertelde het verhaal over Alice aan drie jonge meisjes waarvan er een daadwerkelijk Alice heette. Het verhaal speelt zich ook af op 4 mei, de dag van haar verjaardag. Op aandringen werd het verhaal op schrift gesteld en, zoals bekend, werd het een groot succes.

Hoewel het oorspronkelijk voor kinderen werd gemaakt (Alice was elf jaar oud), kent het verhaal nogal wat lagen. Tenminste, dat wordt in bepaalde kringen aangenomen. Zelfs filosofen hebben zich er op stuk gebeten. En je kunt in het verhaal inderdaad verwijzingen zien die ingaan op de zin van het leven en er zitten ook zeker andere aardige gedachtenkronkels in. Maar of het zo ook echt bedoeld is of dat we er nu allerlei betekenissen aan zijn gaan geven, wordt door experts betwist. De meeste wetenschappers menen dat het gewoon als kinderboek bedoeld is, niets meer en niets minder. Hoe het ook zij, een leuk en fantasievol verhaal dat tot in The Matrix wordt aangehaald!

Over de man

Deze meneer Dodgson was wiskundeleraar en dat zie je terug aan enkele raadsels in het boek. Hij nam de dochters van de bevriende Henry George Liddell regelmatig mee op uitstapjes. Er wordt wel beweerd dat hij gevoelens had ontwikkeld voor Alice Liddell en dat daarom de moeder van de meisjes later besloot dat ze geen contact meer mochten hebben. Dat contact werd ook daadwerkelijk verbroken maar het is tot op de dag van vandaag nooit duidelijk geworden waarom dat precies plaatsvond.

Naast leraar (en later ook lector) was Dodgson ook amateur fotograaf. Voor ons natuurlijk een leuke bijkomstigheid. Hij heeft veel foto’s van onder andere de ‘echte’ Alice gemaakt die bewaard zijn gebleven. Het boek “Alice's Adventures in Wonderland”, zoals het oorspronkelijk heette, bevat allerlei figuren en onderwerpen waarvan we nu weten dat hij de inspiratie daarvoor waarschijnlijk uit zijn naaste omgeving heeft gehaald. Sommige figuren komen uit gezegden (de March Hare), andere omdat hij daarmee direct werd geconfronteerd (witte konijnen). Het boek werd in ieder geval vrijwel direct een groot succes en nog tijdens zijn leven werd het al vertaald in verschillende talen. Op dit moment wordt Alice in Wonderland wel beschouwd als het meest verkochte kinderboek aller tijden.

Tegen de heersende moraal

In Alice in Wonderland gaat Dodgson in tegen de toenmalige gewoonte om kinderboeken belerend te maken. Sterker nog, hij neemt dat zelfs op de hak. Met onze Alice willen we dat ook uitstralen. Het is geen dom wicht dat klakkeloos achter een konijn aan hobbelt, maar een zelfbewuste meid die nieuwsgierig is wat er aan de hand is. Daarnaast beschikt ze over een zekere moed om in het onzekere te stappen.

Natuurlijk gaat het soms wel eens mis als je experimenteert. Drink je uit een flesje waar “Drink me!” om staat, en groei je dan of krimp je ineen, dan is het soms wel even slikken. Maar wie niet waagt, die maakt niets mee!

Uitgangspunten

Het leek ons leuk om voor deze shoot een aantal situaties uit het verhaal te verbeelden. Onze Alice gaven we daarom een herkenbaar Alice jurkje aan. We fotografeerden haar in de studio en zorgden er voor dat we haar netjes uitgeknipt op andere achtergronden plaatsen. Die achtergronden hadden we vooraf bedacht en al gemaakt. Hierdoor wist ons model beter wat er van haar werd verwacht.

Uitknippen en Freemask

Omdat iedere foto een andere achtergrond nodig zou hebben, moesten we ons voorbereiden op veel uitknipwerk. Iedere Photoshopper kent het probleem van het vrijmaken van onderwerpen uit een foto wel. Naast het langdurige knipwerk wordt het vaak toch niet echt mooi. En hoeveel uur wil of kun je besteden aan het maken van iedere afzonderlijke foto?

Voor deze shoot maken we daarom gebruik van een techniek die wel met Freemask wordt aangeduid. Het principe is eenvoudig: maak een foto van het model en maak van dezelfde scene een silhouet foto. Gebruik de silhouetfoto als masker binnen Photoshop om het model uit de originele foto te knippen. Deze techniek wordt in dit artikel over Freemask verder toegelicht en komt er dus op neer dat je, snel na elkaar, twee foto’s maakt van dezelfde scene. De eerste is de ‘gewone foto’, de tweede een silhouetfoto. Het is deze tweede foto die gebruikt wordt als mask om de eerste uit te kunnen knippen.

Om tot een goed resultaat te komen met Freemask is het belangrijk dat beide foto’s zoveel mogelijk op elkaar lijken. Een model kan echter niet stil blijven staan daarom is haast geboden tussen het maken van beide foto’s. Op veel camera’s kun je een instelling opgeven waarmee ze in een mum van tijd twee foto’s achter elkaar kunnen maken. Het probleem zit hem dus niet zo zeer in de camera, maar wel in de flitsers.

Voor de eerste foto wil je dat alleen de flitsers voor de flags afgaan (groep A in afb 1), bij de tweede foto de flitsers achter de flags (groep B). En dat is nu net wat je met de Freemask technologie kunt instellen.

Kun je geen gebruik van iets als Freemask maken, dan zul je het model voor een blue of green screen moeten fotograferen of achteraf met de “hand” uit moeten knippen. Dat is allemaal best te doen, maar in dit geval is Freemask natuurlijk wel een heel stuk eenvoudiger en levert het vaak ook een beter resultaat op.

In afb 1 is onze studio opstelling hiervoor te zien. De camera staat op een statief omdat we geen onnodig verschil willen veroorzaken tussen de foto en de bijbehorende sihouetfoto. Daarachter een grote softbox die als main (key) light dient. Links voor zien we dan een kleine softbox, bedoelt om accenten mee te kunnen leggen met rechts daarvan een gouden reflector om fill in light te kunnen verzorgen. Samen vormen deze de lichtbronnen van groep A.

Dan staan er twee flags opgesteld, bedoeld om het licht afkomstig van de softboxen die verantwoordelijk zijn voor het maken van de silhouetfoto tijdens de tweede opname tegen te kunnen houden. Hierdoor wordt de kwaliteit van de silhouetfoto vanzelfsprekend beter. Daar achter de twee softboxen in groep B die op de witte backdrop flitsen tijdens de tweede opname. Hiermee kunnen we later het masker voor Photoshop maken.

De foto’s

Hiernaast hebben we een van de foto’s gebruikt om te laten zien wat we hebben gedaan om tot het eindresultaat te komen. Hier kun je overigens meer foto’s uit deze shoot bekijken. De foto die we hier gaan ontleden is afwijkend binnen de serie.

Het is hiermee namelijk de bedoeling de suggestie te wekken dat Alice het konijn nog net in het konijnenhol ziet verdwijnen en twijfelt of ze hem zal gaan volgen. Het leek ons leuk om dat plaatje vorm te geven vanuit het gat zelf.

Als we ons in het gat bevinden kijken we omhoog, of beter nog, Alice kijkt omlaag. Om dat zo realistisch mogelijk te maken laten we haar dat ook echt doen. In afb 2 zie je hoe ons model daarvoor op een tafeltje is geklommen.

Ze kijkt naar beneden naar de camera die we op de grond hebben gelegd en omhoog gericht staat. Op de camera bevindt zich een remote trigger waarmee de flitsers in werking worden gesteld. Met een USB kabel verbonden aan de camera kunnen we de camera tethered bedienen.

We hebben een reflectiescherm op de grond gelegd zodat het licht van de softboxen die aan weerzijden staan opgesteld van de grond wordt weerkaatst richting het gezicht van Alice.

De witte backdrop heeft nu natuurlijk weinig zin als achtergrond, we fotograferen immers omhoog. Maar deze backdrop zorgt er wel voor dat het licht van de flitsers opgesteld achter de flags gebounced wordt richting het plafond. Voldoende om tijdens de tweede opname iets als een silhouetfoto te maken. Hiermee hebben we de foto’s gemaakt zoals in afb 3 te zien zijn. Nu kunnen we aan de slag in Photoshop!

De bewerking

We beginnen met het uitknippen van Alice. Dat zou geen probleem moeten zijn met Freemask, we gebruiken immers de silhouetfoto als masker voor de gewone foto.

Maar deze silhouetfoto is hier zo nog niet goed genoeg voor. In Photoshop zorgen we er daarom met Exposure, Contrast, Blacks, Whites en Highlights voor dat deze hier beter voor geschikt wordt. Nu kunnen we Alice eenvoudig vrijmaken van de plafondplaten. Tot op de losse haren aan toe!

We maken nu een ondergrond van blauwe lucht met wat witte wolkjes en leggen daar een transparante layer op. Op deze transparante layer plaatsen we zwart-witte wolken (Filter > Render > Clouds) en zorgen dat deze in een kokervormige figuur worden geplaats met Filter > Disort > Polar Coordinates. We hebben nu afb 4 gekregen.

We knippen in het midden een vorm uit met de Polygonal Lasso Tool en maken daarmee een mask in de layer met de rondcirkelende wolken. Daar bovenop leggen we een layer waarop zand afgebeeld staat en zorgen ervoor dat Clipping Mask aanstaan van deze layer. Hierdoor wordt alleen daar waar de wolken te zien zijn het zand vertoond. Die layer zetten we op Blend Mode Vivid Light zodat het patroon van de wolken er nog doorheen komt. Door er een Curves Adjustment Layer aan te koppelen kunnen we het geheel donkerder maken zonder dat de blauwe lucht donkerder wordt. We hebben nu afb 5 gekregen.

Maar afb 5 lijkt eerder een gat in de muur dan dat we in een hol omhoog krijgen. Dit komt omdat alles even scherp is. We gaan daarom alles wat verder van de rand van het gat verwijderd is (dus in de suggestie naar beneden toe) minder scherp maken. We gebruiken daar Filter > Blur Gallery > Iris Blur voor. We kunnen hiermee immers cirkelvormige vaagheid laten optreden. Afb 6 laat het verschil zien.

Nu kunnen we Alice plaatsen (zie afb 7). Misschien moet het nog wat donkerder, dus plaatsen we een cirkelvormige gradiënt bovenop die verloopt van wit in het midden naar zwart aan de buitenkant. Door de Blend Mode hiervan op Multiply te zetten wordt de afbeelding van buiten naar het middelpunt steeds lichter. Nu we afb 8 hebben gekregen kunnen we aan de afwerking beginnen.

We plaatsen wat planten rond het gat, tekst boven de afbeelding met de kleur gesampled vanuit de blauwe lucht en, last-but-not-least natuurlijk nog even het achtereinde van een konijn. Vanzelfsprekend ook met Blur Gallery vager gemaakt naarmate hij dieper het gat in gaat. Down the Rabbit-Hole!

Kijk hier voor meer foto's uit deze Alice in Wonderland shoot.

 

 

afb 1: De opstelling in de studio voor Freemask doeleinden
Afb 2: Alice op de tafel met de camera op de grond
Afb 3: Twee foto's voor het Freemask doeleinde
Afb 4: Clouds bewerkt met Polar Coordinates
Afb 5: Gat knippen en lagen toevoegen
Afb 6: Onscherpte zorgt voor suggestie van diepte
Afb 7: Alice plaatsen boven het gat
Afb 8: Donkerder maken met een gradient
Afb 9: Planten, tekst en een stuk konijn erbij